Registreerumine

Tingimused

Kasutaja tingimused

 • Kõik andmed, mis on esitatud, peavad olema tõesed.
 • Kasutaja kontol olevaid punkte ei saa vahetada rahaks.
 • Kasutaja kontot on keelatud müüa, vahetada või jagada. Konto omanikke või olla vaid üks ja neid ei tohi vahetada.
 • Kasutaja peab hoidma oma konto andmeid saladuses. Konto andmete lekkimise eest on vastutav konto omanik.
 • Konto omanik on vastutav kõikide tegevuste eest, mida on kasutajale kuuluva konto all tehtud.
 • AdTraf.net meeskond ei ole kohustatud kompenseerima ühtegi kahju, mis on tulenenud süsteemi ebaõigest toimimisest.
 • AdTraf.net meeskonnal on õigus keelduda liitumissoovist. S.h. on õigus ka kustutada kasutaja ilma ette teatamata ka peale registreerimist.

Reklaami tingimused

 • Reklaam peab reklaamima konto omaniku lehte või peab lehe omanik olema eelnevalt volitanud konto omanikku oma lehte reklaamima.
 • Reklaam ei tohi reklaamida lehte, mis on alles valmimisel.
 • Reklaam peab vastama mõõtudele, mida aktsepteerime.
 • Reklaami pildi tüüp võib olla GIF, JPEG (k.a. JPG), PNG või SWF.
 • Reklaam ei tohi olla halvustav veebilehe suhtes, mida reklaamitakse.
 • Reklaam ei tohi olla liiga vilkuv. Selle, kas reklaam vilgub liiga palju, otsustab moderaator.
 • Reklaam tuleb märkida õigetesse kategooriatesse. Kategooriate õigsuse otsustab moderaator.
 • Reklaami pilt ei tohi sisaldada kujundeid, mis imiteerivad Microsoft Windows'i või muu operatsioonisüsteemi elemente.
 • Reklaam ei tohi reklaamida teisi sarnaseid teenuseid pakkuvaid lehti nagu seda on AdTraf.net.
 • Reklaame näidatakse juhul, kui täidetud on järgmised tingimused:
  • Kasutaja e-mail on kinnitatud
  • Kasutajal on piisavalt punkte antud reklaami näitamiseks
  • Reklaam on üle vaadatud ja kinnitatud moderaatori poolt
  • Reklaam on kasutaja pool aktiveeritud
  Kui ükski neist tingimustest pole täidetud, siis reklaami ka ei näidata ja punkte maha ei lähe.
 • AdTraf.net meeskonnal on alati õigus keelduda aktepteerimast reklaami ilma täiendavate põhjusteta.

Lehe tingimused

 • Leht peab olema konto omaniku oma või peab lehe omanik olema eelnevalt volitanud konto omanikku oma lehte haldama.
 • Veebileht peab olema suunatud Eesti elanikele. Veebiserveri asukoht ei ole oluline.
 • Veebileht peab vastama Eesti Vabariigi seadustele.
 • Veebileht ei tohi olla valmimisel.
 • Veebilehele tuleb paigutada AdTraf.net'ist saadud HTML kood muutmata kujul.
 • Reklaam peab olema veebilehel kohas, kus on seda alati näha, kui kasutajal on ekraan resolutsiooniga 1024x768px. S.t. reklaam ei tohi asuda lehe all osas, kui alumist osa pole eelnimetatud resolutsiooniga alati näha.
 • Me ei võta vastu lehti, mille eesmärk on koguda lehele võimalikult palju erinevaid reklaame. Lehel peab olema sisu ja selle üle otsustab moderaator.
 • Lehel ei tohi olla eelnimetatud resolutsioonil näha rohkem kui 3 reklaam. Neist maksimaalselt 2 võivad olla adTraf.net poolt pakutavad.
 • Lehel näidatakse erinevaid reklaame vaid juhul, kui täidetud on järgmised tingimused:
  • Kasutaja e-mail on kinnitatud
  • Leht on üle vaadatatud ja kinnitatud moderaatori poolt
  Kui ükski neist tingimustest pole täidetud, siis näidatakse lehel AdTraf.net reklaami ja punkte selle eest ei teeni. Juhul kui tingimused on täidetud kuid ei leita sobivat reklaami teie lehele, näidatakse samuti AdTraf.net reklaami, kuid sel juhul teenib lehe omanik punkte täpselt samamoodi, nagu teiste reklaamide puhul.
 • AdTraf.net meeskonnal on alati õigus keelduda aktepteerimast lehte ilma täiendavate põhjusteta.
Kõikvõimalikud pettused ja vigade ära kasutamised lõppevad kasutaja kustutamisega jäädavalt! Vajadusel võetakse kasutusele ka teisi meetmeid s.h. riiklike organitega koostöö.
Kasutaja nimi:
Parool:
Parool uuesti:
E-mail:
Nõustun tingimustega: